Bežecká abeceda obsahuje mnoho cvičení, vďaka ktorým dokážete zlepšiť svoju bežeckú techniku. Základ bežeckej abecedy tvoria 4 typy cvičení: skipping, predkopávanie, zakopávanie a rôzne druhy výskokov.

Cieľom bežeckej abecedy a teda jednotlivých cvičení je naučiť sa správnu bežeckú techniku = tzn. zlepšiť váš bežecký pohyb. Tieto cvičenia zahŕňajú prvky posilňovania a koordinácie, a takisto nimi docielite lepší zmysel pre rytmus a zlepšenie kondičky.

  1. SKIPPING

Skipping patrí medzi jedno z najčastejších a najzákladnejších cvičení v rámci bežeckej abecedy a vykonáva sa v 3 variantách – nízky, stredný a vysoký. Toto cvičenie je zamerané na prácu v členkovom kĺbe, pohyb sa začína postavením jednej nohy na špičke, postupne prepínate koleno a päta sa približuje k zemi, práca špička- päta, tento pohyb sa opakuje. Kolená zvíhate buď nízko, alebo čo najvyššie k hrudníku – podľa toho, či vykonávate nízky, stredný alebo vysoký skipping. Paže sú uvoľnené a vychádzajú z bežeckého postavenia, trup mierny predklon, pozor na záklon trupu, pohľad vpred, dôraz na frekvenciu cvičenia.

  1. PREDKOPÁVANIE

Ďalšie z obľúbených a základných cvičení bežeckej abecedy je predkopávanie vpred s vystretými nohami. Tento prvok bežeckej abecedy kladie vysoký dôraz na väzivový aparát nohy - klenbu, členok a priehlavok. Nohy predkopávate vystreté – dôležité je prepnutie kolien, odraz cez špičku, pozor na záklon trupu, bežecké paže, pohľad vpred, vysoká frekvencia.

Existuje veľa variant tohto cvičenia - predkopávanie na mieste, predkopávanie dopredu, predkopávanie na frekvenčnom rebríku, predkopávanie s medziskokom, predkopávanie najskôr jednou nohou, potom výmena, a pod. Tréningy v aplikácii RUNology obsahujú viaceré varianty tohto cvičenia.

  1. ZAKOPÁVANIE

Toto cvičenie je zamerané na zvýšenie rýchlosti. Lýtko je aktívne zdvíhané rýchlym pohybom nahor, ohnutie v kolennom kĺbe. Trup sa nezakláňa, paže udávajú rytmus nohám. V tomto cvičení je potrebné, aby noha došlapovala na špičku, nie na celé chodidlo, päta sa takmer dotýka sedacích svalov. Pozor si dajte na vytáčanie chodidiel do strán a kríženie predlaktia pred telom. Taktiež je dôležité, aby stredná časť tela bola spevnená. Pri dynamike cvičenia je dôležitá práca rúk, ktorá udáva rytmus nohám.

  1. VÝSKOKY

Ide o odrazové cvičenia, ktorými zlepšujeme odraz, spevňujeme úpony a svaly nohy, posilňujeme taktiež klenbu. Ideálny prvok dynamického rozcvičenia. Podobne ako aj pri iných prvkoch bežeckej abecedy, tak aj pri výskokoch existuje mnoho variant tohto cvičenia. Najzákladnejším je vertikálny výskok. Ak ste si prešli nízkym skippingom a vysokými kolenami, tieto 2 cvičenia dokážete spojiť do plynulého vertikálneho výskoku. Pri odraze zdvíhajte koleno vysoko k hrudníku, odraz cez špičku, do výšky, nie do diaľky. Ak máte vysoké koleno pravej nohy, tak ľavá ruka je vystretá a naopak.

_späť na úvod

Prihlás sa do newslettra


alebo odhlásiť
*Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.